Category: Web Design

ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์

หลักการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นพิชิตคู่แข่งหลักการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นพิชิตคู่แข่ง

                โลโก้และบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญมากต่อสินค้าที่เราวางขาย ไม่ว่าสินค้าจะดีสักแค่ไหน แต่ถ้าออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ได้สวยโดดเด่นสะดุดตาแล้วละก็ สินค้านั้นก็จะยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีก ความสำคัญของโลโก้และ  บรรจุภัณฑ์จึงไม่ใช่เพียงแค่บอกข้อมูลสำคัญของสินค้าเท่านั้น แต่มันยังใช้เป็นสื่อโฆษณาชั้นดีที่จะช่วยทำให้สินค้านั้น ๆ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอีกด้วย หลักการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตา                 1. โลโก้ที่ดีต้องจดจำง่าย ใช้ฟอนต์สะดุดตาไม่เกิน 10-20 ตัวอักษร สีที่ใช้ต้องเหมาะกับสินค้าที่เราขาย ส่วนบรรจุภัณฑ์ต้องง่ายต่อการใช้งาน บ่งบอกลักษณะของสินค้าชัดเจน และที่สำคัญควรมีสีสันโดดเด่นแตกต่างจากสีของบรรจุภัณฑ์สินค้าอื่นที่เป็นชนิดเดียวกัน กระดาษที่ใช้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ถ้าเป็นแนวเครื่องสำอาง การเลือกใช้กระดาษมันแบบเคลือบเงาจะทำให้สินค้าดูโดดเด่นขึ้น เป็นต้น                 2.

READ MOREREAD MORE