Tag: เครื่อง ลด ความชื้น อุตสาหกรรม

เครื่อง ลด ความชื้น อุตสาหกรรม

เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และเหตุผลที่ควรใช้เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และเหตุผลที่ควรใช้

เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม มีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วทำไมต้องใช้เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม ความชื้นโดยปกติ หรือความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศไทยเฉลี่ยคือ 70-85% เป็นค่าที่สูงพอสมควร ความชื้นสูง อาจทำให้เกิดเชื้อรา สนิม รวมถึงปัญหาต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม หลักการทำงานของเครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม คือ จะทำงานคล้ายกันเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ ช่วยลดและดูดความชื้น จากอากาศ ผ่านแผงคอยล์เย็น ทำให้ความชื้นกลายเป็นหยดน้ำ จากนั้นจึงปล่อยอากาศแห้งเข้ามาแทนที่ โดยความชื้นที่อยู่ในรูปของหยดน้ำ

READ MOREREAD MORE