Tag: เบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

เบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 ประกันยอดฮิตของรถป้ายแดงประกันชั้น 1 ประกันยอดฮิตของรถป้ายแดง

ในการที่เราซื้อรถยนต์มาหนึ่งคันนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราได้แถมมาหรือบางที่อาจจะไม่แถมให้นั้นคือประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าหากบางที่ไม่ได้แถมมาให้เจ้าของรถยนต์ป้ายแดงเหล่านั้นก็เต็มใจที่จะทำประกันรถยนต์ประเภทนี้กันอยู่แล้ว โดยราคาหรือเบี้ยประกันรถยนต์ ชั้น 1 นั้นถือว่ามีราคาสูงพอสมควรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายในทุก ๆ ปี และเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 นี้ก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของรถยนต์ ถ้ารถที่ตัวเครื่องยนต์สูงก็จะมีราคาเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่สูงกว่าเช่นกัน หลายคนอาจสงสัยว่าในเมื่อเบี้ยประกันประเภทนี้สูงแต่ทำไมคนถึงนิยมทำกันโดยเฉพาะรถใหม่ป้ายแดงนั้นยิ่งนิยมทำประกันประเภทนี้กันเยอะกว่ารถที่ขับมานาน เรามาดูกันว่าเหตุผลที่คนนิยมทำประกันชั้น 1 นั้นมีอะไรบ้าง  เหตุผลที่คนทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1   ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นเป็นประกันภัยที่มีการคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดโดยคุ้มครองแทบทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในส่วนของทรัพย์สินและร่างกาย ซึ่งหากมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ในส่วนนี้  , การคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันโดยจะคุ้มครองทั้งจากการชน การสูญหาย ไฟไหม้ หรือแม้กระทั่งน้ำท่วม เป็นต้น และอย่างสุดท้ายคือการคุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ไม่ว่าจะทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้ายเลยก็คุ้มครองเช่นกัน  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะออกรถใหม่หรือซื้อรถมาได้ไม่นาน เนื่องจากว่าในการทำประกันชั้น 1 นั้นยิ่งรถมีอายุการใช้งานมากเท่าไหร่ค่าเบี้ยประกันก็ยิ่งแพงมากขึ้นตามไปด้วย   การทำประกันชั้น 1 นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือช่วยสร้างความสบายใจให้กับคนขับรวมไปถึงคนรอบข้างด้วย โดยเฉพาะสำหรับคนที่พึ่งหัดขัยรถยนต์เป็นแรก ๆ ช่วยลดความกังวลในการขับได้ ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีความระมัดระวัง หรือระวังต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน  เห็นได้ว่าการทำประกันชั้น 1 นั้นตอบโจทย์สำหรับรถยนต์ป้ายแดงเป็นอย่างมาก

READ MOREREAD MORE